Veelgestelde vragen

Mocht u na het raadplegen van deze website nog vragen of suggesties hebben, dan vernemen we dat uiteraard graag.
Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen met betrekking tot winkelcentrum De Nieuwe Gaard. Als uw vraag hier niet bij zit, kunt u gebruikmaken van dit contactformulier

Verhuur winkelpanden

Heeft u vragen over het huren van winkelpanden in Winkelcentrum De Gaard?
Stuur dan een email naar info@top-vastgoed.com of maak gebruik van het contactformulier.

Economische aspecten

Internet als aankoopkanaal is niet meer weg te denken binnen de detailhandel en heeft inmiddels een marktaandeel van rond de 6 %. Tussen branches zijn grote verschillen. Zo is het marktaandeel van internet in de modebranche (15%) en bij beeld en geluid (30%) veel groter dan bij dagelijkse boodschappen (supermarkt en vers), waar dit slechts 1% is. Fysieke winkelgebieden zoals De Gaard, die zich vooral richten op de dagelijkse en frequent benodigde boodschappen, houden daarom een voorsprong op internet. De distributie is complex en duur (versproducten, bulk, frequent nodig). Een wijkwinkelcentrum als De Gaard biedt gemak in de buurt, in combinatie met voldoende aanbod en een combinatie met overige voorzieningen. De invloed van internet op de toekomst van De Gaard is dan ook beperkt. Dit is meegenomen in het onderzoek van Strabo.

Albert Heijn is nu te klein, waardoor steeds meer mensen dit filiaal overslaan en naar winkelcentrum Overvecht en De Bilt gaan. Dit zal alleen maar toenemen en daar hebben alle ondernemers in De Gaard last van. Een sterke Albert Heijn is van levensbelang voor alle winkels omdat die klanten aantrekt. Ze hebben elkaar dus heel hard nodig. Natuurlijk heeft de uitbreiding voor- en nadelen, want de Albert Heijn zal straks niet alleen meer producten gaan verkopen, maar ook meer keuze bieden, zoals bijvoorbeeld meer brood en vis. Maar die nadelen wegen niet op tegen de voordelen. De nieuwe Albert Heijn zal veel meer klanten trekken en zorgt er daarmee voor dat zij ook in de andere winkels komen. Bovendien komt de ingang van de nieuwe Albert Heijn achter in de passage, waardoor de klanten straks automatisch langs alle winkels lopen en worden geattendeerd op het aanbod daar. Nu, met de ingang aan het plein, is dat niet het geval. Overigens wordt de Albert Heijn uitgebreid van een M naar een L, en blijft nog steeds een stuk kleiner dan de Albert Heijn XL in Overvecht. Veel van het extra winkeloppervlak wordt gebuikt om meer comfort te bieden, zoals bredere gangpaden en meer kassa’s, en om een groter magazijn te realiseren. Er komen dus niet 50% meer producten.

De Albert Heijn in De Gaard gaat van een M naar een L. Dat is de helft groter dan nu, maar dat blijft nog steeds veel kleiner dan de AH XL in Overvecht die 2x zo groot is. De extra ruimte wordt onder andere gebruikt voor een groter magazijn en bredere gangpaden, waardoor het comfortabeler en dus prettiger wordt om boodschappen te doen.

Nee, alle ondernemers zien het belang en zelfs de noodzaak in van uitbreiding en verbouwing van De Gaard. Alle 18 ondernemers hebben dan ook unaniem een petitie ondertekend waarin zij zeggen: “Wij zijn voorstander van de plannen van Top VG voor de uitbreiding van De Gaard en vinden dat deze spoedig uitgevoerd moeten worden. Vertraging of afstel kan rampzalig zijn voor de toekomst van ons winkelcentrum en ons bedrijf.”.

Bereikbaarheid en parkeren

De huidige parkeerplaatsen worden nu ook gebruikt door winkeliers uit De Gaard. In de toekomst gaan zij vooral op het dek parkeren. Hetzelfde geldt voor de bewoners, die staan straks ook op het parkeerdek. Hierdoor zijn er straks veel meer parkeerplaatsen beschikbaar voor klanten komen en deze zijn straks bovendien ook makkelijker te vinden. Er zal dus juist minder overlast zijn. Klanten hoeven niet meer, zoals nu het geval is, rondjes te rijden op zoek naar een parkeerplaats. Daarnaast worden er maatregelen getroffen om sluipverkeer tegen te gaan (nu 50% van de auto’s op de Kapteijnlaan); het zal dus echt niet zoveel drukker worden dan het nu is. Daarnaast wordt ook gekeken naar goede fiets- en voetgangersvoorzieningen, zodat klanten straks vaker met de fiets of te voet te komen. Nu komt meer dan 50% met de fiets en dat moet minstens hetzelfde blijven. De fietsstallingsmogelijkheden worden veel beter en komen op betere, logischere plekken te liggen.

Er komen in totaal ruim 100 parkeerplaatsen extra. Hiervan bevinden zich 83 plaatsen op het parkeerdek (uit het zicht), bedoeld voor bewoners boven De Gaard en ondernemers. Zij staan nu vaak op de beste parkeerplekken. Hierdoor zijn er straks meer parkeerplaatsen voor klanten beschikbaar en die zijn straks ook makkelijker te vinden. Er zal dus minder overlast zijn, omdat klanten geen rondjes meer hoeven te rijden op zoek naar een parkeerplaats. De helft van het huidige verkeer op de Kapteynlaan is sluipverkeer. De gemeente gaat extra maatregelen treffen om dit sluipverkeer tegen te gaan. De beperking van sluipverkeer en het extra verkeer naar De Nieuwe Gaard wegen tegen elkaar op, waardoor het dus niet veel drukker zal worden dan het nu is.

Deze maatregelen zijn de revue gepasseerd tijdens het opstellen van maatregelen voor de KWL-lanen, samen met bewoners. In de huidige situatie is afsluiting of eenrichtingsverkeer niet wenselijk, want de huidige verkeersintensiteit is, met 1.400 motorvoertuigen per etmaal, van een acceptabel niveau. Deze verkeersintensiteit past goed bij een woonstraat. De woningen zijn nu bereikbaar vanuit de Kapteyn- en Eykmanlaan. Wanneer daar een knip in wordt gemaakt (bijv. betonblok of een paal), dan wordt de bereikbaarheid minder vanuit de andere wegen. Het gevolg is dat bewoners van De Winklerlaan moeten omrijden en de woningen met de auto minder bereikbaar zijn. De verwachting is dat bewoners daar verdeeld over zullen zijn. Een andere denkbare maatregel die geen gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de woningen, is het versmallen van de weg. Hiermee wordt het verkeer afgeremd en wordt doorgaand verkeer ontmoedigd.

Een afsluiting van deze verbinding leidt tot een verslechtering van de bereikbaarheid van de woonbuurt direct ten zuiden van de Obbinklaan. Dit deel van de wijk is hierdoor alleen nog via de Van Everdingenlaan te bereiken. Op dit moment is er geen noodzaak om deze verbinding af te sluiten voor autoverkeer. Indien in de nieuwe situatie blijkt dat de verkeersintensiteit te hoog wordt op de Valetonlaan, kan deze verbinding worden afgesloten. Draagvlak in de buurt is wel een voorwaarde voor uitvoering van een dergelijke maatregel. De Valetonlaan krijgt een toekomstbestendig ontwerp, zodat in de toekomt deze eenvoudig is aan te passen mocht dat nodig blijken.

De versmalling van de Eykmanlaan is vooral ruimtelijk van aard: er is nu in beide richtingen 1 rijstrook in gebruik op een 2-baasweg. Het asfalt van deze wegen wordt versmald, terwijl de weg capaciteit hetzelfde blijft. Daarnaast wordt de middenberm minder breed. Dit heeft dus geen effect op de afwikkeling van het verkeer. De noordelijke rijbaan van de Eykmanlaan blijft op dezelfde plek liggen en de verkeerscapaciteit blijft gelijk.

In het verleden is ondergronds parkeren onderzocht waarbij bleek dat een dergelijk parkeeroplossing onrendabel is. Bovendien hebben consumenten (zeker bij een wijkwinkelcentrum) de voorkeur voor bovengronds parkeren.

Het publiek in De Gaard bestaat grotendeels (ca. 80%) uit bezoekers uit de omliggende buurten en scholieren van nabijgelegen opleidingen. Dit leidt ertoe dat het gebruik van de auto relatief laag ligt (28%) en dat het aandeel fietsers (48%) en voetgangers (22%) vrij hoog ligt.

Uit het Passantenonderzoek van Strabo uit najaar 2014 blijkt het volgende: Een meerderheid van de bezoekers (61%) is afkomstig uit het primair verzorgingsgebied: Tuindorp, Voordorp en Tuindorp-Oost • 19% van alle bezoekers is afkomstig uit het secundair verzorgingsgebied. 14% van alle bezoekers is afkomstig uit Zeeheldenbuurt/Hengeveldstraat/ Huizingalaan e.o. • Uit de overige buurten van Noordoost (Tuinwijk-West, Tuinwijk-Oost en de Vogelenbuurt) komt slechts 3-4% van de bezoekers • In totaal komt 79% van alle bezoekers uit de wijk Noordoost • 21% is afkomstig van elders.

Omvang en samenstelling

In de discussie over de omvang van het nieuwe winkelcentrum en de afspraken over de uitbreiding ontstaat er nogal eens spraakverwarring, omdat de termen w.v.o., v.v.o. en b.v.o. door elkaar worden gehaald. Hoe zit het precies? Hier ziet u een schematische weergave en uitleg van deze termen.

De Gaard is nu een verouderd, wat gedateerd centrum, dat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Consumenten willen steeds meer keuze en winkelcomfort, iets dat het huidige winkelcentrum onvoldoende kan bieden. Als De Gaard niet meegaat met haar tijd, zullen steeds meer klanten de auto pakken en naar een ander winkelcentrum rijden dat wél aan hun wensen voldoet. Hierdoor zullen veel van de huidige winkels de concurrentie met andere, modernere winkelcentra gaan verliezen. Daarnaast merken de ondernemers elke dag dat het huidige centrum niet meer voldoet. Denk bijvoorbeeld aan de verouderde installaties, zoals koeling en verwarming. Deze zijn niet zo energiebesparend als de moderne installaties van tegenwoordig en dus duur. Het nieuwe winkelcentrum wordt mooier, groter en duurzamer. Er komen extra winkels die nu ontbreken, denk bijvoorbeeld aan een winkel in huishoudelijke artikelen, een viswinkel, misschien een toko en één of twee horecabedrijven die overdag geopend zijn. Geen café, maar bijvoorbeeld een lunchroom of buurtrestaurant. Met wat meer terrasjes, waardoor het gezelliger wordt om langer in het winkelcentrum te blijven. Ook wordt het plein straks veel mooier en dat geldt ook voor de omgeving. De plannen zijn inmiddels veel verbeterd door inbreng van de omwonenden. De Nieuwe Gaard heeft straks evenveel groen en bomen als nu, maar de inrichting is van een veel hoger niveau. We gaan er met zijn allen dus echt op vooruit. Niet alleen de Albert Heijn wil uitbreiden, maar ook een aantal kleine winkels. Zij wachten al geruime tijd met investeren in het interieur totdat de vernieuwing en uitbreiding zal plaatsvinden. Uitstel zou voor de ondernemers daarom een enorme tegenvaller zijn, afstel betekent een regelrechte ramp.

De Nieuwe Gaard zal ongeveer 6 à 8 winkels meer tellen dan de huidige 18 winkels. Naast uitbreiding van de Albert Heijn, de bakker en nog enkele andere winkels, komen er ook een aantal nieuwe winkels bij. Wat er precies komt is nog niet bekend, maar we denken bijvoorbeeld aan een vishandel, toko, wijnhandel, drogisterij, huishoudelijke artikelen, opticien, audicien, fietsenwinkel, buurtrestaurant, lunchroom of andere daghoreca. Aan kleding- of schoenenwinkels wordt niet gedacht. Het wordt een winkelcentrum voor dagelijkse boodschappen en vaak benodigde, niet-dagelijkse boodschappen.

Het huidige plan is erop gericht om de Albert Heijn naar de noordzijde van het winkelcentrum te verplaatsen. Hierdoor loopt het winkelend publiek door de passage langs de andere winkels. Diverse analyses hebben aangetoond dat het voor de kleinere winkels van groot belang is om van de bezoekersstroom van de Albert Heijn gebruik te kunnen maken om ook zelf klanten aan te trekken. Achter de kleinere winkels loopt een bevoorradingsgang / vluchtgang. Het is niet mogelijk om de Albert Heijn tussen deze winkels een entree te geven zonder deze gang te doorbreken. Een aantal winkels zou dan niet meer aan de bevoorradingsgang / vluchtweg liggen.

Albert Heijn werkt al veel met kunststof karren en de passagekap is ter hoogte van de supermarkt verder doorgetrokken als geluidwerende maatregel. De winkelwagentjes worden bij de Albert Heijn binnen gestald.

In het passantenonderzoek van Strabo is gekeken naar het combinatiebezoek tussen de supermarkt en de overige winkels. Daaruit blijkt het volgende: • 41% geeft aan tijdens hun bezoek alleen de supermarkt te hebben bezocht. 42% bezoekt de Albert Heijn in combinatie met andere winkels en 15% heeft juist alleen de overige winkels bezocht. • Sinds 2008 is het aandeel bezoekers dat naast de Albert Heijn ook andere winkels bezoekt, gestegen met bijna 20%.

Groen, water, plein en inrichting openbare ruimte

Het grote plein zal aantrekkelijk worden ingericht, zodat het bijvoorbeeld ook voor ouderen en kinderen een leuke plek wordt. Het is de bedoeling om van het winkelcentrum echt het ‘hart van de wijk’ te maken, waar iedereen graag naartoe komt. Een ontmoetingsplek, waar je graag wil zijn en elkaar tegenkomt. Zo willen winkeliers nóg vaker met de buurt, buurtverenigingen en scholen gaan samenwerken om leuke festiviteiten op het plein te organiseren. Het nieuwe plein biedt daarvoor veel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld samen een gezellige (educatieve) voorjaarsmiddag of streekmarkt organiseren, met optredens van talent uit de wijk, een buurtpicknick, zomerontbijt, noem maar op!

Door het gebruik van de nieuwste materialen en technieken bij het verplaatsen van de bomen kan een zeer hoog slagingspercentage behaald worden. Bomen met een kleine diameter (kleiner dan 15 cm) zijn zonder meer goed verplantbaar. De bomen met een diameter groter dan 15 cm zijn vrijwel allemaal platanen. Deze kunnen makkelijker verplant worden. Doordat het verplanten zorgvuldig en in de juiste periode gebeurt, er zo min mogelijk wortelschade ontstaat, en de juiste grondverbetering en beluchting van de nieuwe standplaats wordt toegepast, maken de bomen een grote kans om een goede start te maken.

Het kanaal langs de Prof. Jordanlaan is een stedelijke groene verbinding en is onderdeel van de historische ‘Hollandse Waterlinie’. De ‘waterkom’ maakt geen deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar is in de jaren ’60 aangelegd toen de wijk werd gebouwd. Het kanaal wordt nu op een dusdanige manier ingepast dat de beleefbaarheid van de waterlinie wordt versterkt. Deze versterking van de kanaalstructuur compenseert het weghalen van een deel van de ‘waterkom’. Door de laatste aanpassingen als gevolg van het raadsbesluit zal er geen netto waterverlies meer zijn. De hoeveelheid water in het plangebied blijft dus gelijk.. De vijver krijgt weer een milieuvriendelijke oever waardoor straks ook weer nieuwe bomen geplant kunnen worden.

Het Kouwerplantsoen en het Troosterplantsoen zijn zeer belangrijke groenplaatsen binnen Tuindorp-Oost en maken onderdeel uit van de identiteit van de wijk. Via het ‘centrumgebied’ zijn beide plantsoenen met elkaar verbonden en vormen een doorgaande structuur. Bij het Kouwerplantsoen zijn geen ontwikkelingen of aanpassingen voorzien

Heeft u nog vragen of suggesties voor ons?